Magazín    Inzercia    Obchody    Služby    Užitočné info    Horoskopy    Pôžičky pre ženy    Finančná poradňa   

Gynekológia Trenčín
Sexuologická, gynekologická a psychiatrická súkromná ambulancia, poradenstvo v oblasti život. štýlu.
Palackého 21, Trenčín

Moderné vyšetrovacie kreslo GOLEM, klimatizované priestory, nový prístroj UROMIC, špičkové služby.
Jesenského 33, Trenčín

Gynekologická ambulancia poskytujúca komplexné služby v odbore gynekológia, pôrodníctvo a ultrazvuk.
K dolnej stanici 18, Trenčín

Gynekologicko pôrodnícka ambulancia ponúka nepretržitú zdravot. starostlivosť na špičkovej úrovni.
Legionárska ulica 10, Trenčín

Detská gynekologická ambulancia, pôrodnícka ambulancia, prehliadky, predpisovanie antikoncepcie.
Piaristická 6, Trenčín

Ponúkame služby gynekologickej ambulancie: gynekologické vyšetrenia, pôrodníctvo, mamológia.
Ľudovíta Štúra 3, Trenčianske Teplice

Ponúkame odborné gynekologické vyšetrenia, sonograf, ultrazvuk, odbery krvi, preventívne prehliadky.
Halalovka 2/2, Trenčín

Špecializovaná gynekologická a pôrodnícka ordinácia, bežné prehliadky aj ultrazvukové vyšetrenia.
Soblahovská 7262, Trenčín

Odborný a profesionálny výkon gynekogických prehliadok, vyšetrení, dlhoročná prax, príjemný prístup.
Tatranská 1, Trenčín